foto Toni110x150Mag. (FH) Anton GALLOB    Anton GALLOB

Mail: gallob@kanzleigallob.at
Mob: (+43) 660 600 23 13
Skype: kanzlei.gallob
Adresse: Getreidegasse 4, 9020 Klagenfurt-Celovec